Co můžete na webu najít

Hlavní náplní tohoto webu bude věnovat se korespondenčnímu šachu. Nejvíce zde budete moci najít informací a partií (budu se snažit jich co nejvíce komentovat) mých vlastních, ale postupem času bych tu rád představil i velikány korespondenčního šachu současné i minulé.

 

Uživatelé těchto stránek

Věřím, že si sem postupně najde cestu celá široká obec korespondenčních šachistů, ale i šachistů praktických a šachové mládeže, pro kterou především komentované partie mohou být poučné v jejich vlastní kariéře